Apna Bana Le Hindi Sargam Notes | Bhediya

Apna Bana Le Sargam Notes

Tu mera koyi na

सा–सा–रे–म–ग–रे—

Hoke bhi kuchh laage

रे–रे–ग–सा–ऩि–ऩि–सा–

Tu mera koyi na

सा–सा–रे–म–ग–रे– –

Hoke bhi kuchh laage

रे–रे–ग–सा–ऩि–ऩि–सा–

Kiya re jo bhi toone kaise kiya re

नि–नि–नि–नि–सां–सां—प–प—प–ध–म- -ग–

Jiya ko mere baandh aise liya re

नि–नि–नि–नि–सां–सां—प–प—प–ध–म–ग–

Samajh ke bhi na samajh main sakun

प–प–प- -प–म–म-प-ध—प–म–ग–ग–म–ग–रे–

Saweron ka bhi mere

सा–सा–रे–म–ग–रे—

Tu sooraj laage

रे–रे–ग–सा–ऩि–ऩि–सा–

T u mera koyi na

सा–सा–रे–म–ग–रे—

Hoke bhi kuchh laage

प–प–ग–सा–ऩि–ऩि–सा—

Apna bana le piya

ग-ग-ग–रे–ग–ग–ग–रे —

Apna bana le piya

ग-ग-ग–ग-ध-प–ग–रे–रे–

Apna bana le mujhe

ग-ग-ग–रे–ग–ग–रे–सा–

Apna bana le piya

रे–रे–रे–ग–र े–सा–सा–सा–

Apna bana le piya

ग-ग-ग–रे–ग–ग–ग–रे–

Apna bana le piya

ग-ग-ग–ग-ध-प–ग–रे–रे–

Dil ke nagar mein

ग–ग- -रे–ग–ग–रे–सा–

Shehar tu basa le piya

रे–रे–रे–ग–रे–सा–सा–सा–

Leave a Comment