Bharat Hindi Sargam Notes | Manikarnika

Bharat Sargam Notes

Desh se hai pyar to

ऩि—ऩि–सा—रे—ऩि—ऩि–सा–

Harpal ye kehna chahiye

सा–रे–ऩि—ऩि–सा–सा–रे—प—म–ग–रे—

Mai r ahoon ya na rahoon

रे—म–प–नि(K)–ध—प—म–ग–रे–

Bharat ye rehna chahiye

रे—ग(K)—रे–ग(K)–ग(K)–रे—ऩि—ऩि–सा—

Desh se hai pyar to

ऩि—ऩि–सा—रे—ऩि—ऩि–सा–

Harpal ye kehna chahiye

सा–रे–ऩि—ऩि–सा–सा–रे—प—म–ग–रे—

Mai r ahoon ya na rahoon

रे—म–प–नि(K)–ध—प—म–ग–रे–

Bharat ye rehna chahiye

रे—ग(K)—रे–ग(K)–ग(K)–रे—ऩि—ऩि–सा—

Silsila ye baad mere

ऩि—ऩि–सा—रे—ऩि—ऩि–सा—रे–

Yunhi chalna chahiye

ऩि—ऩि–सा—रे—प—म–ग–रे—

Mai rahoon ya na rahoon

रे—म–प–नि(K)–ध—प—म–ग–रे–

Bharat ye rehna chahiye

रे—ग(K)—रे–ग(K)–ग(K)–रे—ऩि—ऩि–सा—

Meri nas nas taar kar do

रे—म–प–नि(K)–ध–प–प—प–प—म–रे–

Aur bana do ik sitaar

रे—म–प–नि(K)–ध–प–प–प–प—

Raag bharat mujhpe chhedo

रे—म–प–नि(K)–ध–प–प—प–प—म–रे–

Jhhan jhhanao baar baar

रे—म–प–नि(K)–ध–प–प—प–प—

Desh se ye

prem aankhon

प-रें–रें–रें—सां–नि–नि–सां–नि(K)–ध–प–

Se chhalakna chahiye

प—नि(K)–ध–प–म—ग–रे–ग–ग–रे—

Mai n rahoon ya na rahoon

रे—म–प–नि(K)–ध—प—म–ग–रे–

Bharat ye rehna chahiye

रे—ग(K)—रे–ग(K)–ग(K)–रे—ऩि—ऩि–सा—

Leave a Comment