Jay Jaykara Hindi Sargam Notes | Baahubali 2

Jay Jaykara Sargam Notes

Kya kabhi ambar se

ध-नि-सां-नि-ध-प-प–ध–

Surya bichhadta hai

ध-नि-सां-नि-ध-प-प–ध–

Kya kabhi bin baathi

ध-नि-ध-नि-ध-प-प–प–

Deepak jaltha hai

म-प-म-प-म-ग-ग–ग–

Kya kabhi ambar se

ध-नि-सां-नि-ध-प-प–ध–

Surya bichhadta hai

ध-नि-सां-नि-ध-प-प–ध–

Kya kabhi bin baathi

ध-नि-ध-नि-ध-प-प–प–

Deepak jaltha hai

म-प-म-प-म-ग-ग–ग–

Kaissi hai ye anhoni

ध-नि-सां-नि-ध–गं–गं—

Har aank huyi nam

गं-मं-गं-मं-गं-रें-रें–रें–

Chod gaya jo tu

सां–नि-ध-प–नि–नि—

Kaise jiyenge hum

नि–गं–रें–गं–रें-सां-स ां–सां–

Tuhi kinara tuhi sahara

नि–सां-नि–प–ध–नि–सां-सां–नि–सां–

Tu jag sara tuhi humara

नि–सां-सां–नि–सां–नि–सां -सां–नि–सां–

Suraj tuhi taara

नि–सां-नि–प–ध–नि–नि—

Jai jaikara jai jaikara

ग—प—प-ध—प—ग—प—प-ध—प—

Swami dena saath humaara

ग—प—ध—सां—नि—ध–प–प—ग–

Jai jaikara jai jaikara

ग—प—प-ध—प—ग—प—प-ध—प—

Swami dena

saath humaara

ग—प—ध—सां—नि—ध–प–प—ग–

Leave a Comment