Jhoome Jo Pathaan Hindi Sargam Notes | Arijit Singh

Jhoome Jo Pathaan Sargam Notes

Tumne mohabbat karni hai

नि-सां-नि-ध-नि-सां-नि-ध-नि-सां-नि-ध-नि–

Humne mohabbat ki hai

ध-नि-ध-प-ध-नि-ध-प-ध-नि-ध-प-ध–

Iss dil k e alawa kisi se bhi na

प-मे-प-ध-प-मे-प-ध-प-मे-प-ध-प-मे-प–म-

Humne ijaazat li hai

म–म-ध–प–म–ग—ग–

Hunar hai yeh bhi ishq ka

नि-सां-नि-ध-नि-सां-नि-ध- नि–ध–नि–

Kisi kisi ko aata hai

ध-नि-ध-प-ध-नि-ध-प-ध-नि-ध-प-ध–

Jaan loota ke dushman ki

प-ध-प-मे- प-ध-प-मे- मे–प–म–

Humne hifazat ki hai

म–म-ध–प–म–ग—ग–

Baat karte hain hazaron hazaron

नि–सां-नि-ध-ध–ध–ध-ग–ध– ध-ग- -ध–

Hai tajurba humein yaaron haan yaaron

ध–नि-ध-प-प–प–प-रे–प– प-रे–प–

Baat karte hain hazaron

नि–सां-नि-ध-ध–ध–ध-ग–ध —

Hai tajurba humein yaaron

ध–नि-ध-प-प–प–प-रे–प–

Aisi hai ada

गं–रें–गं– नि-सां-

Bandh loon hawa

रें–सां–रे– ध-नि-

Mujhpe woh khuda

सां–नि–सां– ध(K)-ध-

Dil se dua barsaye

ध(K)–ध(K)–म-म–ध(K)–म–ग–

Jhoome jo pathaan meri jaan

ग–ग–प- -नि–ध–ध-प–नि–ध–

Mehfil hi loot jaaye

ध-प–नि–ध–ध–प–ध–

Dede jo zubaan meri jaan

ग–ग–प–नि–ध–ध-प–नि–ध–

Uspe mar mit jaaye

ध-प–नि–ध–प–म–ग–

Music

Jhoome jo pathaan meri jaan

ग–ग–प–नि–ध–ध-प–नि–ध–

Mehfil hi loot jaaye

ध-प–नि–ध–ध–प–ध–

Dede jo zubaan meri jaan

ग–ग–प–नि–ध–ध-प–नि–ध–

Uspe mar mit jaaye

ध-प–नि–ध–प–म–ग–

Leave a Comment