Main Pal Do Pal Ka Shair Hoon Hindi Sargam Notes | Kabhi Kabhie

Main Pal Do Pal Ka Shair Hoon Sargam Notes

Mai pal do pal kaa shaayar hun

सा–ग–ग—ग–रे–रे—रे—सा–सा–सा–

Pal do pal meri kahaani hai

सा–ग–ग—ग–रे–रे-रे–सा-स ा–रे–रे–

Pal do pal meri hasti hai

सा–रे–ग–प–प—प—प–ध–प—प—प—

Pal do pal meri javaani hai

ग–ध–ध–प–प–ग–ग– रे—सा-सा–रे–ग–

Mai pal do pal kaa shaayar hun

सा–ग–ग—ग–रे–रे—रे—सा–सा–सा–

Pal do pal meri kahaani hai

सा–ग–ग —ग–रे–रे-रे–सा-सा–रे–रे–

Pal do pal meri hasti hai

सा–रे–ग–प–प—प—प–ध–प—प—प—

Pal do pal meri javaani hai

ग–ध–ध–प–प–ग–ग–रे—सा-सा–रे–ग–

Mai pal do pal kaa shaayar hun

सा–ग–ग—ग–रे–रे—रे—सा–सा–सा–

Leave a Comment