Shri Krishna Govind Hare Murari Hindi Sargam Notes

Shri Krishna Govind Hare Murari Hindi Sargam Notes

Notes :- 

Devki nandan tumko vandan

ध–प-प–ध–प–ध–प-प–ध–प–

Rakhte sabki laaj

ध–प-प–ध–प–प–

Sabke swami antaryami

ध–प-प–ध–प–ध–प-प–ध–प–

Puran kijje kaaj

ध–प-प–ध–प–प–

(x2)

Man mandir mein saje bihari…

रें–रें–रें–रें–ध-ध–ध-मे–प—नि-ध–नि–

Manmohan teri chawi atti pyaari…

रें–रें–रें–रें–ध-ध–ध-मे–प—नि-ध–नि–

Man mandir mein saje bihari

रें–रें–रें–रें–ध-ध–ध-मे–प–

Manmohan teri chawi atti pyaari

रें–रें–रें–रें–ध-ध–ध-मे–प–

Bansi bajaiya raas rachaiya

नि–सां–रें-गं—गं– रें–गं–रें–सां–रें—नि–

Taranhaar mere tum hi khevaiya

नि–सां–रें-गं—गं–गं– रें–गं–रें–सां–रें—नि–

Tumse bada kahan kon kanhaiya

मे–मे–मे–रें—सां–नि–ध—नि—रें–ध—प–

Shri krishna govind hare murari

रे—प—प–प—प–प–प–नि—ध–प—मे–

Hey naath naarayan vasudeva

मे—ध–ध–नि—सां—नि–ध–नि—ध–मे–ध–प–

Shri krishna govind hare murari

रे—प—प–प—प–प–प–नि—ध–प—मे–

Hey naath naarayan vasudeva

मे—ध–ध–नि—सां—नि–ध–नि—ध–मे–ध–प–

Devki nandan tumko vandan

ध–प-प–ध–प–ध–प-प–ध–प–

Rakhte sabki laaj

ध–प-प–ध–प–प–

Sabke swami antaryami

ध–प-प–ध–प–ध–प-प–ध–प–

Puran kijje kaaj

ध–प-प–ध–प–प–

Leela aprampar teri

रें–रें–रें–रें–ध-ध–ध-मे–प–

Tu maakhan chor kahave

रे–रे-ध-ध—प-प–प—

Bhawsagar se sabki naiya

रें–रें–रें–रें–ध-ध–ध-मे–प–

Tu hi paar lagave

रे–रे-ध-ध—प-प–प—

Bhakton ka sahaara

नि–नि–सां-नि–ध–ध–

Tu baasuri wala

रें–रें–गं-रें–रें–रें–

Mathura ke basaiya

नि–नि–सां-नि–ध–ध–

Oh nand ke lala

रें–रें–गं-रें–रें–रें–

Teri bhakti mein nache sab

रें–रें–गं–गं–रें–रें–रें–रें–

Taa taa thaiya

रें—प—ध—ध–

Shri krishna govind

रे—प—प–प—प–प–

Shri krishna govind hare murari

रे—प—प–प—प–प–प–नि—ध–प—मे–

Hey naath naarayan vasudeva

मे—ध–ध–नि—सां—नि–ध–नि—ध–मे–ध–प–

Hey naath naarayan vasudeva

मे—ध–ध–नि—सां—नि–ध–नि—ध–मे–ध–प–

Leave a Comment