Tu Hi Mera Hindi Sargam Notes | Jannat 2

Tu Hi Mera Sargam Notes

Ho tere ishq mein

ग—ग–रे–ग–ग-ग—

Dooba rahe

ग–रे–ग–ग-ग—

Din raat yunhi sada

सा–रे–सा–रे-रे–ग-ग–रे-सा–

Mere kh waab se

ग–रे–ग–ग-ग—

Aankhein teri

ग–रे–ग–ग-ग—

Naa hoye juda

सा–रे–सा–रे-रे–ग-रे–

Mera naam tu haathon pe apne

ग-प-ध–ध-ध—ध-प-ध–प-ग–

Likhe baar haan

सा–रे–सा–रे–ग-ग–रे-सा–

Aye kaash ke aisa bhi din

ग-प-ध–ध-ध—ध-प-ध–प-ग–

Laay e woh khuda

सा–रे–सा–रे—ग-रे–

Tu hi mera mera mera

ग-रे-सा-सा—रे-सा—रे-सा–

Tu hi mera mera mera

ग-रे-सा-सा—रे-रे– -ग-रे–

Tu hi mera mera mera

ग-रे-सा-सा-ध़—ध़-सा—रे-रे–

Tu hi mera mera mera

ग-रे-सा-सा—रे-सा—रे-सा–

Tu hi mera mera mera

ग-रे-सा-सा—रे-सा—रे-सा–

Tu hi mera mera mera

ग-रे-सा-सा—रे-रे—ग-रे–

Tu hi mera mera mera

ग-रे-सा-सा-ध़—ध़-सा– -रे-रे–

Tu hi mera mera mera

ग-रे-सा-सा—रे-सा—रे-सा—

Leave a Comment