Aankhon Se Batana Hindi Sargam Notes | Dikshant

Aankhon Se Batana Sargam Notes

Tum aankhon se batana

सा–सा–ग–रे–ग-रे–सा–सा–

Hum samajh jaayenge

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा–सा–

Tum halki si sharmana

सा- -सा–ग–रे–ग-रे–सा–सा–

Hum tere ho jaayenge

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा–सा–

Tum aankhon se batana

सा–सा–ग–रे–म-ग–रे–सा–

Hum samajh jaayenge

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा-ऩि-ध़-प़-ध़-प़–

Tum halki si sharmana

सा–सा–ग–रे–म-ग–रे–सा–

Hum tere ho ja ayenge

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा–सा–

Hum raah taake baithey hai

सा–प–प–प–ध-प-म–ग–

Koi ijazat do

ग–म–रे—म–ग–ग—रे-स ा-

Hum raah taake baithey hai

सा–प–प–प–सां-ध–प–म–

Koi ijazat do

ग–म–रे—म–ग–ग—रे-सा-

Tum haath thaam lena

सा–सा –ग–रे–ग-रे–सा–सा–

Hum sawar jaayenge

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा–सा–

Tum aankhon se batana

सा–सा–ग–रे–म-ग–रे–सा–

Hum samajh jaayenge

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा-ऩि-ध़-प़-ध़-प़–

Tum halki si sharmana

सा–सा–ग–रे–म-ग–रे–सा–

Hum tere ho jaayeng e

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा–सा–

Tumhari mehendi mein

सा–प–प–प–ध-प-म–ग–

Chhupe hum rahe

ग–म–रे—म–ग–ग—

Baatein kar na humse

सा–प–प–प–ध-प-म–ग–

Bin kuch tum kahe

ग–म–रे—म–ग–ग—

Tumhari mehendi mein

सा–प–प–प-सां-ध-प-म–ग–

Chhup e hum rahe

ग–म–रे—म–ग–ग—

Baatein karna humse

सा–प–प–प–ध-प-म–ग–

Bin kuch tum kahe

ग–म–रे—म–ग–ग—

Hum khamo shi padhlenge

सा–प–प–प–ध-प-म–ग–

Agar chup tum raho

ग–म–रे–रे–म–ग–ग—रे-सा-

Hum khamoshi padhlenge

सा–प–प–प–ध-प -म–ग–

Agar chup tum raho

ग–म–रे–रे–म–ग–ग—रे-सा-

Tum aadat bano humari

सा–सा–ग–रे–म-ग–रे–सा–

Hum bigad jaayenge

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा–सा–

Tum aankhon se batana

सा–सा–ग–रे–म-ग–रे–सा–

Hum samajh jaayenge

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा-ऩ ि-ध़-प़-ध़-प़–

Tum halki si sharmana

सा–सा–ग–रे–म-ग–रे–सा–

Hum tere ho jaayenge

सा–सा-ऩि–ध़—सा—सा–सा–

Leave a Comment