Besharam Rang Hindi Sargam Notes | Pathaan

Besharam Rang Sargam Notes

Hamein to loot liya milke

ध़–सा—म–ग—ग–ग–प–म–ग—रे–

Ishq waalon ne

रे–रे–प—म–ग—

Bohot hi tang kiya ab tak

ध़- -सा—म–ग—ग–ग–प–म–ग—रे–

Inn khayalon ne

रे–रे–प—म–ग—

Nasha chadha jo sharifi ka

नि–नि—नि–सां—नि–ध–प–म- -ग–नि–नि–

Utaar feka hai

नि–नि—नि–सां—नि–ध–प–म–ग–रे–

Besharam rang kahan dekha

ध़–सा—म–ग—ग–ग–प–म–ग—रे —

Duniyan waalon ne

रे–रे–प—म—ग—

Hamein to loot liya milke

ध़–सा—म–ग—ग–ग–प–म–ग—रे–

Ishq waalon ne

रे–रे –प—म–ग—

Bohot hi tang kiya ab tak

ध़–सा—म–ग—ग–ग–प–म–ग—रे–

Inn khayalon ne

रे–रे–प—म–ग—

Nasha chadha j o sharifi ka

नि–नि—नि–सां—नि–ध–प–म–ग–नि–नि–

Utaar fenka hai

नि–नि—नि–सां—नि–ध–प–म–ग–रे–

Besharam rang k ahan dekha

ध़–सा—म–ग—ग–ग–प–म–ग—रे–

Duniyan waalon ne

रे–रे–प—म–ग—

Leave a Comment