Raaz Aankhein Teri Hindi Sargam Notes | 2nd Version

Raaz Aankhein Teri Sargam Notes

Raaz aankhein teri

ऩि–सा–ऩि–प—मे–ग–मे–ग–रे–

Sab beyan kar rahi

ध़–ऩि–ध़–मे—ग–रे–ग–रे–सा–

Sun raha dil teri

प़–ध़–प़–ग— ग–मे–ग–ग(K)–

Khamoshiyan

ऩि–ध़–सा–ऩि—

Kuch kaho na suno

ऩि–सा–ऩि–प—मे–ग–मे–ग–रे–

Pass mere raho

ध़–ऩि–ध़–मे—ग–रे–ग–रे–सा–

Ishq ki kaisi hai ye

प़–ध़–प़–ग— ग–मे–ग–ग(K)–

Gehraiyan

ऩि–ध़–सा–ऩि—

Sa aya bhi jism se

नि–ध–ध—ध—ध–नि–ध–मे–ग–रे–

Hota hai kya juda

ध–प–प—प—ग–प–मे–प—

Jitni bhi zor ki

नि–ध–ध– -ध—ध–नि–ध–मे–ग–रे–

ho andhiyan

ग–ग–मे-ग-ग(K)—

Raaz aankhein teri

ऩि–सा–ऩि–प—मे–ग–मे–ग–रे–

Sab beyan kar r ahi

ध़–ऩि–ध़–मे—ग–रे–ग–रे–सा–

Sun raha dil teri

प़–ध़–प़–ग— ग–मे–ग–ग(K)–

Khamoshiyan

ऩि–ध़–सा–ऩि—

Leave a Comment