Kesariya Hindi Sargam Notes | Brahmastra

Kesariya Sargam Notes

Mujhko

प–प—ग—-म-ग-रे–

Itna bataye koi

रे-ग-म–ग–रे—सा—ऩि–सा—

Kaise tujhse

प़–ध़–प–प—ग—-म-ग-रे–

Dil na l agaye koi

रे-ग-म–ग–रे—सा—ऩि–सा—

Rabba ne tujhko banaane me

सा–रे–रे-ग—प-प-म–ग–रे–सा–रे-ग—

Kar di hain husn ki

प-प-म–ग–रे–सा–रे-ग—

Khaali tijoriyan

प–म–ग–रे–सा–रे—

Kaajal ki syaahi se likhi hai

सा–रे–रे-ग—प–म–ग–रे–सा –रे-ग—

Tune jaane

प–म–ग–रे–सा–

Kitno ki love story’an

प़-ध़-सा–सा–रे-ग–ग–ग–म-ग-रे–

Kesariya tera

सा—ग–रे–ग– रे–सा—ऩि–

Ishq hai piya

प–प–प–ध–प-म—ग–रे–

Rang jaaun jo main

रे–रे–ऩि–ऩि-रे-रे–रे–

Haath lagau

ऩि–रे–ग–म- -रे-ग—रे-सा–

Din beete saara

सा—ग–रे–ग–रे–सा—ऩि–

Teri fikr mein

प–प–प–ध–प-म—ग–रे–

Rain saari teri

रे–रे- -ऩि–ऩि-रे-रे–रे–

Khair manau

ऩि–रे–ग–म–रे-ग—रे-सा—-ऩि–प़–

Kesariya tera

सा—ग–रे–ग–रे–सा—ऩि–

Ishq hai piy a

प–प–प–ध–प-म—ग–रे–

Rang jaaun jo main

रे–रे–ऩि–ऩि-रे-रे–रे–

Haath lagau

ऩि–रे–ग–म–रे-ग—रे-सा–

Din beete s aara

सा—ग–रे–ग–रे–सा—ऩि–

Teri fikr mein

प–प–प–ध–प-म—ग–रे–

Rain saari teri

रे–रे–ऩि–ऩि-रे-रे–रे–

Khair m anau

ऩि–रे–ग–म–रे-ग—रे-सा—-ऩि–रे—

Music

Patjhad ke mausam mein bhi

ग–ग–प-ग–सा–रे–रे–रे–

Rangi chanaron jaisi

रे–रे–म-ग–रे–ग–ग–ग–

Jhanke sannnaton mein tu

ग–ग–प-ग–सा–रे–रे–रे–

Veena ke taaron jaisi

रे–रे–म-ग–रे–ग–ग–ग- –

Sadiyo se bhi lambi ye

ग–ग–प-ग–सा–रे–रे–रे–

Mann ki amavase hain

रे–रे–म-ग–रे–ग–ग–ग–

Aur tu phuljadiyon waale

ग–ग–प-ग–सा–रे–रे–रे–

Tyohaaron jaisi

रे–रे–म-ग–रे–ग–

Chanda bhi deewana hai tera

सा–रे–रे-ग—प-प-म–ग–रे–सा–रे -ग—

Jalti hai tujhse

प-प-म–ग–रे–सा–रे-ग—

Sari chakoriyan

प–म–ग–रे–सा–रे—

Kaajal ki syaahi se likhi

सा–रे–रे-ग —प–म–ग–रे–सा–रे-ग—

Hai tune jaane

प–म–ग–रे–सा–

Kitno ki love story’an

प़-ध़-सा–सा–रे-ग–ग–ग–म-ग-रे–

Kesariya

tera

सा—ग–रे–ग–रे–सा—ऩि–

Ishq hai piya

प–प–प–ध–प-म—ग–रे–

Rang jaaun jo main

रे–रे–ऩि–ऩि-रे-रे–रे–

Haat h lagau

ऩि–रे–ग–म–रे-ग—रे-सा–

Din beete saara

सा—ग–रे–ग–रे–सा—ऩि–

Teri fikr mein

प–प–प–ध–प-म—ग–रे–

Ra in saari teri

रे–रे–ऩि–ऩि-रे-रे–रे–

Khair manau

ऩि–रे–ग–म–रे-ग—रे-सा—-ऩि–प़–

Kesariya tera

सा—ग–रे–ग–रे–सा —ऩि–

Ishq hai piya

प–प–प–ध–प-म—ग–रे–

Rang jaaun jo main

रे–रे–ऩि–ऩि-रे-रे–रे–

Haath lagau

ऩि–रे–ग–म–रे-ग- –रे-सा–

Din beete saara

सा—ग–रे–ग–रे–सा—ऩि–

Teri fikr mein

प–प–प–ध–प-म—ग–रे–

Rain saari teri

रे–रे–ऩि–ऩ ि-रे-रे–रे–

Khair manau

ऩि–रे–ग–म–रे-ग—रे-सा—-ऩि–रे—

Leave a Comment