Kesariya Hindi Sargam Notes | 2nd Version

Kesariya Sargam Notes

Mujhko

रें–रें—नि—-सां-नि-ध–

Itna bataye koi

ध-नि-सां–नि–ध—प—मे–प—

Kaise tujhse

रे–ग–रें–रें—नि—-सां-नि- ध–

Dil na lagaye koi

ध-नि-सां–नि–ध—प—मे–प—

Rabba ne tujhko banaane me

प–ध–ध-नि—रें-रें-सां–नि–ध–प–ध-नि—

Kar di hain husn ki

रें-रें-सां–नि–ध–प–ध-नि—

Khaali tijoriyan

रें–सां–नि–ध–प–ध—

Kaajal ki syaahi se likhi hai

प–ध–ध -नि—रें–सां–नि–ध–प–ध-नि—

Tune jaane

रें–सां–नि–ध–प–

Kitno ki love story’an

रे-ग-प–प–ध-नि–नि–नि–सां-नि-ध–

Ke sariya tera

प—नि–ध–नि–ध–प—मे–

Ishq hai piya

रें–रें–रें–गं–रें-सां—नि–ध–

Rang jaaun jo main

ध–ध–मे–मे-ध-ध- -ध–

Haath lagau

मे–ध–नि–सां–ध-नि—ध-प–

Din beete saara

प—नि–ध–नि–ध–प—मे–

Teri fikr mein

रें–रें–रें–गं–रे ं-सां—नि–ध–

Rain saari teri

ध–ध–मे–मे-ध-ध–ध–

Khair manau

मे–ध–नि–सां–ध-नि—ध-प—-मे–रे–

Kesariya tera

प—नि- -ध–नि–ध–प—मे–

Ishq hai piya

रें–रें–रें–गं–रें-सां—नि–ध–

Rang jaaun jo main

ध–ध–मे–मे-ध-ध–ध–

Haath lagau

मे–ध–नि–सां–ध-नि—ध-प–

Din beete saara

प—नि–ध–नि–ध–प—मे–

Teri fikr mein

रें–रें–रें–गं–रें-सां—नि–ध–

Rai n saari teri

ध–ध–मे–मे-ध-ध–ध–

Khair manau

मे–ध–नि–सां–ध-नि—ध-प—-मे–ध—

Music

Patjhad ke mausam mein bhi

नि–नि- -रें-नि–प–ध–ध–ध–

Rangi chanaron jaisi

ध–ध–सां-नि–ध–नि–नि–नि–

Jhanke sannnaton mein tu

नि–नि–रें-नि–प–ध–ध–ध–

Veena ke taaron jaisi

ध–ध–सां-नि–ध–नि–नि–नि–

Sadiyo se bhi lambi ye

नि–नि–रें-नि–प–ध–ध–ध–

Mann ki amavase hain

ध- -ध–सां-नि–ध–नि–नि–नि–

Aur tu phuljadiyon waale

नि–नि–रें-नि–प–ध–ध–ध–

Tyohaaron jaisi

ध–ध–सां-नि–ध–नि–

Chanda

bhi deewana hai tera

प–ध–ध-नि—रें-रें-सां–नि–ध–प–ध-नि—

Jalti hai tujhse

रें-रें-सां–नि–ध–प–ध-नि—

Sari chakoriyan

रें–सां–नि–ध–प–ध—

Kaajal ki syaahi se likhi

प–ध–ध-नि—रें–सां–नि–ध–प–ध-नि—

Hai tune jaane

रें–सां–नि–ध–प- –

Kitno ki love story’an

रे-ग-प–प–ध-नि–नि–नि–सां-नि-ध–

Kesariya tera

प—नि–ध–नि–ध–प—मे–

Ishq hai piya

रें–रें- -रें–गं–रें-सां—नि–ध–

Rang jaaun jo main

ध–ध–मे–मे-ध-ध–ध–

Haath lagau

मे–ध–नि–सां–ध-नि—ध-प–

Din beete saara

प—नि–ध–नि–ध–प—मे–

Teri fikr mein

रें–रें–रें–गं–रें-सां—नि–ध–

Rain saari teri

ध–ध–मे–मे-ध-ध–ध–

Khair man au

मे–ध–नि–सां–ध-नि—ध-प—-मे–रे–

Kesariya tera

प—नि–ध–नि–ध–प—मे–

Ishq hai piya

रें–रें–रें–गं–रें-सां— नि–ध–

Rang jaaun jo main

ध–ध–मे–मे-ध-ध–ध–

Haath lagau

मे–ध–नि–सां–ध-नि—ध-प–

Din beete saara

प—नि–ध–नि–ध–प- –मे–

Teri fikr mein

रें–रें–रें–गं–रें-सां—नि–ध–

Rain saari teri

ध–ध–मे–मे-ध-ध–ध–

Khair manau

मे–ध–नि–सां– ध-नि—ध-प—-मे–ध—

Leave a Comment