Pakki Wali Dosti Hindi Sargam Notes | Sourav Joshi

Pakki Wali Dosti Sargam Notes

Dosti yeh teri meri dosti

प़–प़–सा— सा–ऩि–सा–ऩि–सा–ध़–ध़–सा—

Hai pakki wali dosti

सा–ऩि–सा–ऩि–सा–ध़–ध़–सा—

Kasam se yaara

सा-सा–सा–रे-ग–ग-रे—

Har kadam ke har ek mod pe

प़–प़–सा— सा–ऩि–सा–ऩि–सा–ध़–रे–रे–सा—

Mujhe to chahiye

सा–ऩि–सा–ऩि–सा–ध़–ध़–सा—

Tera hi sahara

सा-सा–सा-सा-रे-ग–ग-रे—

Yaaron ke sang

रे—ग—म—रे—

Bitaaye jo pal

रे–रे—ग—म—रे—

Milein na milein woh dobara

रे–रे—ग—म—रे—ग—म—प-ध–ध-प—

Oh mere yaara

प–ग–रे–ग- -रे–सा–सा–

Oh ve dildara

प–ग–रे–ग–रे–सा–सा–

Jaan hai haazir…

सा–सा-सा-ऩि–रे—रे—ग–म–ग–रे–

Kar de jo ishara

प–ग–रे–ग–रे–सा–सा–

Oh mere yaara

प–ग–रे–ग–रे–सा–सा–

Oh ve dildara

प–ग–रे–ग–रे–सा–सा–

Jaan hai haazir…

सा–सा-सा-ऩि–रे—रे—ग–म–ग–रे–

Kar de jo ishara

प–ग–रे–ग–रे–सा–सा–

Leave a Comment