Radhe Krishna Ki Jyoti Alaukik Hindi Sargam Notes | Vivah

Radhe Krishna Ki Jyoti Alaukik Sargam Notes

Radhe krishna ki jyoti alokik

सा–रे–सा–ऩि(k)–ध़–ऩि(k)–सा–सा–रे–ग–म–म–

Teeno lok me chhaye rahi hain

ग–म–ग–रे–ग(K) –रे–सा–रे–सा–सा–सा—

Bhakti vivash ek prem pujaran

सा–रे–सा–ऩि(k)–ध़–ऩि(k)–सा–सा–रे–ग–म–म–

Phir bhi deep jalay e rahi hain

ग–म–ग–रे–ग(K)–रे–सा–म–रे–सा–सा–सा—

Krishna ko gokul se radhe ko

प–प–प–प–ध–नि(K)–ध–प—प–प—

Kr ishna ko gokul se radhe ko

प–प–प–प–ध–नि(K)–ध–प—प–प—

Barsane se bulaye rahi hain

प-ध-प-ध–प–म–ग–रे–सा–रे–सा–रे- -म—

Dono karo sweekar kripa kar

सा–रे–सा–ऩि(k)–ध़–ऩि(k)–सा–सा–रे–ग–म–म–

Jogan aarti gaye rahi hain

ग–म–ग–रे–ग(K)–रे–सा–रे–सा–सा–सा—

Dono karo sweekar kripa kar

सा–रे–सा–ऩि(k)–ध़–ऩि(k)–सा–सा–रे–ग–म–म–

Jogan aarti gaye ra hi hain

ग–म–ग–रे–ग(K)–रे–सा–रे–सा–सा–सा—

Leave a Comment