Shaamat Hindi Sargam Notes | Ek Villain Returns

Shaamat Sargam Notes

Mana kiya maine phir bhi

ग–ध—ग–ध—सां—नि—प—प—

Suni na tune ek meri

प–नि—प–नि—रें–सां–नि–ध–ध—ध—

Chala hai tu karne yara

ग–ध—ग–ध—सां—नि—प—प—

Wahi jo teri hai marzi

प–नि—प–नि—रें–सां–नि–ध–ध—ध—

Mere dil tu aa tujhe

सां—सां–सां—गं–रें–रें—नि-नि-ध-नि-ध-प–

Dard ab na mile

म–म–प-प-नि–नि–नि—

Hoo—

रें–नि–रें–नि–ध–

Aaj yun

ध—नि-सां-नि–ध–

Tujhe milne

ध-ध—ध-नि–सां-नि-ध–

Mohabbat

ध-ध—ध–ध—

Aayi hai

नि–सां–गं–रें–रें–नि–नि –ध–ध–प–

Lagta hai

प–प–ध–नि–नि–ध–ध–प–

Dil teri

प—ध–नि–नि–ध–ध–प–

Shaamat aayi hai

सां–नि–ध–प—ध-प–म–ग- —

Leave a Comment