Aasman Ko Chukar Dekha Hindi Sargam Notes

Aasman Ko Chukar Dekha Sargam Notes

Aasmaan ko chukar dekha

नि–नि-नि–नि–नि–नि–रें–सां–

Taron ke karli savari

सां-रें-सां–नि–ध-प–प-ध–नि–

Chand per bhi na cche hum

नि–नि-नि–नि–नि–नि-रें-सां–

Ki Tofaano se yaari

सां–गं-गं–रें–रें–रें–रें–

Aasmaan ko chukar dekha

नि–नि-नि –नि–नि–नि–रें–सां–

Taron ke karli savari

सां-रें-सां–नि–ध-प–प-ध–नि–

Chand per bhi nacche hum

नि–नि-नि–नि–नि–नि-रे ं-सां–

Ki Tofaano se yaari

सां–गं-गं–रें–रें–रें–रें–

(x2)

Leave a Comment