Ghalat Fehmi Hindi Sargam Notes | Asim Azhar

Ghalat Fehmi Sargam Notes

Aesa nahi kahin koi

ऩि–ऩि–ऩि-ध़–ध़-ऩि–रे-सा-सा–

Hai ghalat fehmi jo bani hai

सा-सा-ऩि–ऩि–ऩि–ध़-प़-प़–ध़–

Khoya nahi ap na pan

ऩि–ऩि–ऩि-ध़–ध़-ऩि–रे-सा-सा–

Ehsaas ki raah chuni hai

सा-सा-ऩि–ऩि-ऩि-ऩि–ध़-प़-प़–ध़–

Tarasti hain nigahain

प–प- -ध–रें–सां–नि—नि—

Meri takti hain

नि–नि–नि–सां–नि—नि—

Raahain teri

नि–नि–नि–सां–

Sun kabhi aahain meri

नि– नि–नि–नि–नि–प–ध-ध–

Yeh kese main bataon

प–प–ध–रें–सां–नि—नि—

Tujhey soti

नि–नि–नि–सां–नि—

Nahi ankhain mer i

नि–नि–नि–नि–नि–सां–

Katti nahi raatain meri

नि–नि–नि–नि–नि–नि–प–ध-ध–

K khuahishon pe khuab

रे–रे–ग–ध–मे–प- —

On ki barishain azab

प–प–प–प–ध–मे–प—

On ki kahan gai dhoop

प–प–प–प–प–मे–मे—

Mere hisse k sawabon ki

मे–मे –ग–मे–ग–रे–रे–रे–रे–

K dard bharey naal

रे–रे–ग–ध–मे–प—

On pe kar karam sawal

प–प–प–प–ध–मे–प—

On pe Q si tam hai

प–प–प–प–प–मे–

Tera tere chahney walon par

नि–ध–ध–प–प–मे–ग–मे–ग–रे–

Tarasti hain nigahain

प़–प़–ध़–रे–सा–ऩि—ऩि—

Meri takti hain

ऩि–ऩि–ऩि–सा–ऩि—ऩि—

Raahain teri

ऩि–ऩि–ऩि–सा–

Chaihiye panah teri

ऩि–ऩि–ऩि–ऩि–प़–ध़-ध़–

Yeh kese main bataon

प़–प़–ध़–रे–सा–ऩि—ऩि—

Tujhe Soti

ऩि–ऩि–ऩि–सा–ऩि—

Nahi ankhain meri

ऩि–ऩि–ऩि–ऩि–ऩि–सा–

Katti nahi ratain meri

ऩि–ऩि–ऩि–ऩि–ऩि–ऩि–प़–ध़-ध़–

Leave a Comment